Health insurance? This is what you need to know! .. Zorgverzekering? Dit is wat je moet weten!

Health insurance? This is what you need to know! .. Zorgverzekering? Dit is wat je moet weten!

….

If you are thinking about working and living in the Netherlands, there are a few things to take in mind. The mandatory health insurance is one of them. Here we explain how it works and how to get it fixed!

..

Als je eraan denkt om in Nederland te komen wonen en werken, zijn er een paar dingen die je moet regelen. De verplichte zorgverzekering is er een van. Hier leggen we uit hoe het werkt en hoe je het kan regelen!

….

10 tips for recruiting the best hospitality staff .. 10 tips om horeca personeel te vinden!

10 tips for recruiting the best hospitality staff .. 10 tips om horeca personeel te vinden!

….

Nowadays it is really hard to find good employees. How do you approach this? 10 tips for recruiting new hospitality talent.

..

In de horeca is het tegenwoordig lastig om goed personeel te vinden. Hoe pak je dit aan? 10 tips voor het werven van nieuw horeca talent.

….

KVK Startersday .. KVK Startersdag

KVK Startersday .. KVK Startersdag

….

On the 22nd of June 2019 the KVK Startersdag was held in the Jaarbeurs in Utrecht. Starting entrepreneurs could ask questions to different advisors. Merijn from The Work Embassy talked about his perspective as a starting entrepreneur.

..

Op 22 Juni 2019 was de KVK Startersdag in de Jaarbeurs in Utrecht. Starters konden ondernemersvragen stellen aan adviseurs. Merijn van The Work Embassy sprak over zijn perspectief als startende ondernemer.

….

.... HELLO NEW OFFICE .. Een kijkje in ons nieuwe kantoor ....

.... HELLO NEW OFFICE .. Een kijkje in ons nieuwe kantoor ....

….

🎊 We have very exciting news. We have moved to our first proper office. 🎊

..

🎊 Wij hebben heel mooi nieuws. We zijn verhuisd naar ons eerste echte kantoor. 🎊

….

5 Questions with Leonardo Claasen .. 5 Vragen met Leonardo Claasen

5 Questions with Leonardo Claasen .. 5 Vragen met Leonardo Claasen

….

We are The Work Embassy. But you already knew that. It is time for you to meet the other guy behind The Work Embassy. Meet Leonardo.

..

Wij zijn The Work Embassy, maar dat wist je al. Het is tijd voor een ontmoeting met het andere brein achter The Work Embassy. Maak kennis met Leonardo.

….

MEET FABIO, ONE OF THE WORK AMBASSADORS .. Ontmoet Fabio, één van onze 'Work Ambassadors'

MEET FABIO, ONE OF THE WORK AMBASSADORS .. Ontmoet Fabio, één van onze 'Work Ambassadors'

….

You might be interested in the guys and girls that work in the Netherlands on behalf of The Work Embassy, our so called Work Ambassadors. MEET FABIO!

..

Wellicht bent u geïnteresseerd in de dames en heren die in Nederland werken namens The Work Embassy, ​​onze Ambassadeurs. ONTMOET FABIO!

….

The solution for hospitality staff shortage is here .. De oplossing van het tekort aan horecamedewerkers is hier

The solution for hospitality staff shortage is here  .. De oplossing van het tekort aan horecamedewerkers is hier

….

The economy is growing and that is good news for the hospitality industry. People more often leave the house to enjoy culinary delights or to stay in a hotel. The downside of this development is the demand for employees.

..

De economie groeit en dat is goed nieuws voor de horeca. Mensen gaan vaker de deur uit om culinair te genieten of te verblijven in een hotel. Keerzijde van deze ontwikkeling is de vraag naar medewerkers.

….

.... 5 BOOKS EVERY CHEF MUST READ .. 5 BOEKEN DIE ELKE CHEF MOET LEZEN ....

 .... 5 BOOKS EVERY CHEF MUST READ ..  5 BOEKEN DIE ELKE CHEF MOET LEZEN ....

….

After working long hours in the kitchen, coming home after one too many. Reading a book might not seem the most logical thing to do. Nonetheless, you should do it.

..

Na het werken van een lange dag in de keuken, thuis komend van één biertje of meer. Is het lezen van een boek misschien niet het eerste wat in je opkomt. Toch moet je het doen.

….

.... Podcast about hospitality sector in Utrecht .. Podcast over Utrechtse horeca ....

.... Podcast about hospitality sector in Utrecht .. Podcast over Utrechtse horeca ....

….

What's going well? What could be better? You can hear that in this podcast. In the first podcast of Thirty030, Christien talks with Merijn, Kiki and Nadia about the hospitality industry in Utrecht.

..

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Dat is te horen in de podcast. In de eerste podcast van Thirty030 gaat Christien in gesprek met Merijn, Kiki en Nadia over de horeca in Utrecht.

….

The Work Embassy says goodbye to Jort .. Jort gaat The Work Embassy verlaten

The Work Embassy says goodbye to Jort .. Jort gaat The Work Embassy verlaten

….Jort is busy graduating and wants to bring his girlfriend to the Netherlands. For him, the focus is on these goals. We fully understand the decision and wish him all the best with the next steps in his career in the Creative Business. We miss him already! ..Jort is druk bezig met afstuderen en wil zijn vriendin graag naar Nederland halen. Voor hem ligt de focus hierop. We begrijpen dit helemaal en wensen hem het allerbeste toe met de vervolgstappen in zijn carrière in de Creative Business. We missen hem nu al! ….

English language in the Dutch hospitality sector. Not a disease, but the cure! .. Engelse taal in de horeca. Geen ziekte maar medicijn!

English language in the Dutch hospitality sector. Not a disease, but the cure! .. Engelse taal in de horeca. Geen ziekte maar medicijn!

….

“Bitter balls? The waitress looked as if I shared nasty STD with her.” “She couldn't suppress a sigh of irritation. Crazy Dutchmen and their bizarre eating habits.”

..

“Bitter balls? De serveer­ster keek alsof ik haar van een gemene geslachts­ziek­te deelgenoot had gemaakt.” Crazy Dutchmen en hun bizarre eetgewoontes.”

….

Are you willing to work naked? .. Ben je bereid om naakt te werken?

Are you willing to work naked? .. Ben je bereid om naakt te werken?

….

Are you willing to work naked? And are you comfortable serving guest while rocking in your birthday suit? Let us now!

..

Ben je bereid om naakt te werken? Voel je je comfortabel om in een verjaardagskostuum iedereen de bedienen? Laat het ons weten!

….

The Netherlands is the 5th happiest country in the world! .. Nederland is het 5de meest gelukkige land in de wereld!

The Netherlands is the 5th happiest country in the world! .. Nederland is het 5de meest gelukkige land in de wereld!

….

The Dutchies are the 5th happiest people in the world. This is the highest position ever for the Netherlands on the list of the happiest countries. So, come live and work in the Netherlands and live THE HAPPY LIFE!

..

De Nederlanders zijn de op vier na gelukkigste mensen ter wereld. Dit is de hoogste positie ooit voor Nederland op de lijst van de gelukkigste landen. Dus, kom wonen en werken in Nederland en leef THE HAPPY LIFE!

….

5 Questions with Merijn Corneel Koops .. 5 vragen met Merijn Corneel Koops

5 Questions with Merijn Corneel Koops .. 5 vragen met Merijn Corneel Koops

….

We are The Work Embassy. But you already knew that. It is time for you to meet one of the guys behind The Work Embassy. Meet Merijn.

..

Wij zijn The Work Embassy, maar dat wist je al. Het is tijd voor een ontmoeting met een van de jongens achter The Work Embassy. Maak kennis met Merijn.

….

La Chef & The Work Embassy announce a partnership .. La Chef & The Work Embassy kondingen een samenwerking aan

La Chef & The Work Embassy announce a partnership .. La Chef & The Work Embassy kondingen een samenwerking aan

….

La Chef & The Work Embassy are very happy to announce a partnership. The aim is to help graduates of the chef school by finding international job opportunities.

..

La Chef & The Work Embassy zijn erg blij om een samenwerking aan te kondigen. Het doel is om afgestudeerden van de chef-school te helpen met het vinden van een baan op de internationale arbeidsmarkt.

….

The solution for staff shortage lies abroad .. De oplossing van het personeelstekort ligt in het buitenland

The solution for staff shortage lies abroad .. De oplossing van het personeelstekort ligt in het buitenland

….

Filling the staff shortage by looking across the border. This is the way Merijn Corneel Koops wants to let the hospitality sector flourish. With his company The Work Embassy, he brings talents from Europe to the Netherlands.

..

Het personeelstekort opvullen door over de grens te kijken. Op deze manier wil Merijn Corneel Koops de horeca in Nederland laten floreren. Met zijn bedrijf The Work Embassy brengt hij talenten uit Europa naar Nederland.

….

Dealing with personnel shortage: 4 tips .. Omgaan met personeelstekort: 4 tips

Dealing with personnel shortage: 4 tips .. Omgaan met personeelstekort: 4 tips

….

As a hospitality entrepreneur you are usually not a recruiter. Nevertheless, many hospitality businesses are looking for new employees. How do you avoid having a staff shortage or how do you find a new employee? Merijn Corneel Koops from The Work Embassy gives a few do’s and don’ts.

..

Als horecaondernemer bent u meestal geen recruiter. Niettemin zijn veel horecabedrijven op zoek naar nieuwe werknemers. Hoe vermijdt u personeelstekort of hoe vindt u een nieuwe medewerker? Merijn Corneel Koops van The Work Embassy geeft een aantal do's en don'ts.

….

Matchmaker in international hospitality talent .. Matchmaker voor internationaal horecatalent

Matchmaker in international hospitality talent .. Matchmaker voor internationaal horecatalent

….

What started as a graduation project has grown into a serious company in a few months. Merijn Koops is only 25 years old, but with ‘The Work Embassy’ he has filled the gap in the hospitality market. A solution for the shortage in hospitality staff in Utrecht.

..

Wat begon als een afstudeerproject is binnen enkele maanden uitgegroeid tot een serieus bedrijf. Merijn Koops is slechts 25 jaar oud, maar met 'The Work Embassy' heeft hij het gat in de horeca-markt opgevuld. Een oplossing voor het tekort aan horecapersoneel in Utrecht.

….