The Netherlands is the 5th happiest country in the world! .. Nederland is het 5de meest gelukkige land in de wereld!

….

The Dutchies are the 5th happiest people in the world according to the World Happiness Report 2019 of the United Nations. This is the highest position ever for the Netherlands on the list of the happiest countries. Every year, the United Nations conducts a survey of the state of world happiness, in which 156 countries are ranked according to how happy their citizens perceive themselves to be.

The top five happiest countries in the world, according to the report, are Finland, Denmark, Norway, Iceland, and the Netherlands. Switzerland, Sweden, New Zealand, Canada, and Austria make up the top 10. Germany and Belgium came in 17th and 18th place respectively. The United States is in 19th place.

The UN looked at various factors to determine the happiness in a country, including the distribution of wealth, social cohesion, life expectancy, perceptions of corruption, and freedom of choice on a number of fronts. This year, they also looked at how social media and digital technology, in general, affects the happiness of people.

And the best part? The Netherlands was on the list last year as well, but on the 6th position. The country has moved up one spot. Looks like a lot can happen in one year, huh?

So, come live and work in the Netherlands and live THE HAPPY LIFE!

..

Nederlanders zijn de op 4 na gelukkigste mensen ter wereld volgens het World Happiness Report 2019 van de Verenigde Naties. Dit is de hoogste positie ooit die Nederland op de lijst heeft gehad. Elk jaar voert de Verenigde Naties een onderzoek uit naar de toestand van het geluk in de wereld, waarin 156 landen gerangschikt zijn van hoog naar laag waar burgers zich het meest gelukkig voelen.

Volgens het rapport bestaat de top 5 uit Finland, Denemarken, Noorwegen, IJsland en Nederland. Zwitserland, Zweden, Nieuw-Zeeland, Canada en Oostenrijk behoren tot de top 10. Duitsland en België kwamen respectievelijk op de 17e en 18e plaats. De Verenigde Staten staan op de 19e plaats.

De VN keek naar verschillende factoren om het geluk in een land te bepalen, waaronder de verdeling van rijkdom, sociale cohesie, levensverwachting, perceptie van corruptie en keuzevrijheid op een aantal fronten. Dit jaar hebben ze ook gekeken naar hoe sociale media en digitale technologie in het algemeen het geluk van mensen beïnvloeden.

Het beste aan dit rapport? Nederland stond vorig jaar ook op de lijst, maar op de 6e positie. Het land is één plek gestegen. Lijkt erop dat er in een jaar veel kan gebeuren, toch?

Dus, kom wonen en werken in Nederland en leef THE HAPPY LIFE!

….