Article

Health insurance? This is what you need to know! .. Zorgverzekering? Dit is wat je moet weten!

Health insurance? This is what you need to know! .. Zorgverzekering? Dit is wat je moet weten!

….

If you are thinking about working and living in the Netherlands, there are a few things to take in mind. The mandatory health insurance is one of them. Here we explain how it works and how to get it fixed!

..

Als je eraan denkt om in Nederland te komen wonen en werken, zijn er een paar dingen die je moet regelen. De verplichte zorgverzekering is er een van. Hier leggen we uit hoe het werkt en hoe je het kan regelen!

….

10 tips for recruiting the best hospitality staff .. 10 tips om horeca personeel te vinden!

10 tips for recruiting the best hospitality staff .. 10 tips om horeca personeel te vinden!

….

Nowadays it is really hard to find good employees. How do you approach this? 10 tips for recruiting new hospitality talent.

..

In de horeca is het tegenwoordig lastig om goed personeel te vinden. Hoe pak je dit aan? 10 tips voor het werven van nieuw horeca talent.

….

The solution for hospitality staff shortage is here .. De oplossing van het tekort aan horecamedewerkers is hier

The solution for hospitality staff shortage is here  .. De oplossing van het tekort aan horecamedewerkers is hier

….

The economy is growing and that is good news for the hospitality industry. People more often leave the house to enjoy culinary delights or to stay in a hotel. The downside of this development is the demand for employees.

..

De economie groeit en dat is goed nieuws voor de horeca. Mensen gaan vaker de deur uit om culinair te genieten of te verblijven in een hotel. Keerzijde van deze ontwikkeling is de vraag naar medewerkers.

….

.... 5 BOOKS EVERY CHEF MUST READ .. 5 BOEKEN DIE ELKE CHEF MOET LEZEN ....

 .... 5 BOOKS EVERY CHEF MUST READ ..  5 BOEKEN DIE ELKE CHEF MOET LEZEN ....

….

After working long hours in the kitchen, coming home after one too many. Reading a book might not seem the most logical thing to do. Nonetheless, you should do it.

..

Na het werken van een lange dag in de keuken, thuis komend van één biertje of meer. Is het lezen van een boek misschien niet het eerste wat in je opkomt. Toch moet je het doen.

….

.... Podcast about hospitality sector in Utrecht .. Podcast over Utrechtse horeca ....

.... Podcast about hospitality sector in Utrecht .. Podcast over Utrechtse horeca ....

….

What's going well? What could be better? You can hear that in this podcast. In the first podcast of Thirty030, Christien talks with Merijn, Kiki and Nadia about the hospitality industry in Utrecht.

..

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Dat is te horen in de podcast. In de eerste podcast van Thirty030 gaat Christien in gesprek met Merijn, Kiki en Nadia over de horeca in Utrecht.

….

English language in the Dutch hospitality sector. Not a disease, but the cure! .. Engelse taal in de horeca. Geen ziekte maar medicijn!

English language in the Dutch hospitality sector. Not a disease, but the cure! .. Engelse taal in de horeca. Geen ziekte maar medicijn!

….

“Bitter balls? The waitress looked as if I shared nasty STD with her.” “She couldn't suppress a sigh of irritation. Crazy Dutchmen and their bizarre eating habits.”

..

“Bitter balls? De serveer­ster keek alsof ik haar van een gemene geslachts­ziek­te deelgenoot had gemaakt.” Crazy Dutchmen en hun bizarre eetgewoontes.”

….

The solution for staff shortage lies abroad .. De oplossing van het personeelstekort ligt in het buitenland

The solution for staff shortage lies abroad .. De oplossing van het personeelstekort ligt in het buitenland

….

Filling the staff shortage by looking across the border. This is the way Merijn Corneel Koops wants to let the hospitality sector flourish. With his company The Work Embassy, he brings talents from Europe to the Netherlands.

..

Het personeelstekort opvullen door over de grens te kijken. Op deze manier wil Merijn Corneel Koops de horeca in Nederland laten floreren. Met zijn bedrijf The Work Embassy brengt hij talenten uit Europa naar Nederland.

….

Dealing with personnel shortage: 4 tips .. Omgaan met personeelstekort: 4 tips

Dealing with personnel shortage: 4 tips .. Omgaan met personeelstekort: 4 tips

….

As a hospitality entrepreneur you are usually not a recruiter. Nevertheless, many hospitality businesses are looking for new employees. How do you avoid having a staff shortage or how do you find a new employee? Merijn Corneel Koops from The Work Embassy gives a few do’s and don’ts.

..

Als horecaondernemer bent u meestal geen recruiter. Niettemin zijn veel horecabedrijven op zoek naar nieuwe werknemers. Hoe vermijdt u personeelstekort of hoe vindt u een nieuwe medewerker? Merijn Corneel Koops van The Work Embassy geeft een aantal do's en don'ts.

….

Matchmaker in international hospitality talent .. Matchmaker voor internationaal horecatalent

Matchmaker in international hospitality talent .. Matchmaker voor internationaal horecatalent

….

What started as a graduation project has grown into a serious company in a few months. Merijn Koops is only 25 years old, but with ‘The Work Embassy’ he has filled the gap in the hospitality market. A solution for the shortage in hospitality staff in Utrecht.

..

Wat begon als een afstudeerproject is binnen enkele maanden uitgegroeid tot een serieus bedrijf. Merijn Koops is slechts 25 jaar oud, maar met 'The Work Embassy' heeft hij het gat in de horeca-markt opgevuld. Een oplossing voor het tekort aan horecapersoneel in Utrecht.

….