English language in the Dutch hospitality sector. Not a disease, but the cure! .. Engelse taal in de horeca. Geen ziekte maar medicijn!

….

This article is been translated into English

A few weeks ago Jerry Goosens (a Dutch journalist) wrote a column in the AD Utrecht (newspaper) in which he criticized the arrival of English-speaking waitresses in a “playful manner”. Quoted:
“Bitter balls? The waitress looked as if I shared nasty STD with her.” “She couldn't suppress a sigh of irritation. Crazy Dutchmen and their bizarre eating habits.” "Now that Utrecht has definitely become the new Amsterdam for culinary delights, this phenomenon of English speaking staff is also taking on epidemic forms here.”

No Jerry Goosens, speaking a word of English doesn’t compare to an epidemic. It is not a contagious disease that is spreading all over the country. For the hospitality sector, it is the rescue, the medicine, the cure for a way more worse epidemic: the labour shortage.
Currently, we have an ongoing shortage of qualified personnel in many different sectors in the Netherlands. The prognosis for economic growth in the Netherlands was adjusted downwards in 2019, partly due to this scarcity. The Netherlands is struggling with this profound shortage in talent that in 2030 it could rise to more than 548,000 people.n

The hospitality sector is also suffering from these big shortages. Restaurants and cafés often close their doors for an extra day. Sometimes they even need to close their doors completely because they can’t find qualified staff. They can’t do anything about it. If you work as a waitress in the hospitality sector in a restaurant, you need to be at the top of your game. Extremely high demands are asked from employees: alertness, professional knowledge, speed, human knowledge, patience, flexibility, understanding, a listening ear, resilience and courtesy. No, a word of English on the terraces of Holland is not a contagious disease, but the rescue our hospitality sector needs.

The choice for guests is going to be simple: English-language service or no service at all.

The motto of the European Union is "in varietate concordia" or "united in diversity". Let us embrace the cultural diversity of Europe. Let us praise ourselves for the fact that we live in Europe, a place where roaming free through all countries is a European right. Just as we can move to Spain, a Spaniard can also relocate to our beautiful little country. It is here in the Netherlands where we are eagerly waiting for fresh talent.

This all doesn’t mean that everyone must understand what a ‘bitterbal’ is.
A bit of Dutch chauvinism should be possible.

Curious what a ‘Bitterbal’ is? (clickable)

..

Vorige week verscheen in het AD Utrecht een column van Jerry Goosens waarin op ‘ludieke wijze’ de komst van Engelstalige serveersters wordt bekritiseerd. Ik citeer:

“Bitter balls? De serveer­ster keek alsof ik haar van een gemene geslachts­ziek­te deelgenoot had gemaakt.” “Pas toen ik het in arren moede dan maar aanwees op de kaart fell the quarter eindelijk. Al kon ze een zucht van irritatie niet onderdrukken. Crazy Dutchmen en hun bizarre eetgewoontes.” “Nu Utrecht definitief het Amsterdam voor fijnproevers is geworden, neemt dat verschijnsel ook hier epidemische vormen aan.”

Nee Jerry Goosens, het spreken van een woordje Engels staat nog niet gelijk aan een epidemie. Het is geen besmettelijke ziekte die als een golf het land overneemt. Het is juist de redding, het medicijn, the cure voor een andere veel ergere epidemie: het arbeidstekort. Momenteel hebben we in Nederland in veel verschillende sectoren te maken met een structureel gebrek aan gekwalificeerd personeel. De economische groeiprognose van Nederland is in 2019, mede door deze schaarste, al naar beneden bijgesteld. Nederland kampt namelijk met een dusdanig snelgroeiende talent tekort, dat dit in 2030 kan oplopen tot meer dan 548.000 mensen.

Ook de horeca kampt met grote tekorten. Restaurants en cafés sluiten hun deuren vaak een extra dag, maar soms zelfs helemaal vanwege het schreeuwend tekort aan gekwalificeerd personeel. Ze kunnen niet anders. Werken in de bediening van een horecabedrijf is topsport. Er wordt extreem veel van een medewerker gevraagd; alertheid, vakkennis, snelheid, mensenkennis, geduld, flexibiliteit, begrip, een luisterend oor, incasseringsvermogen en gastvrijheid. Nee, een woordje Engels op het terras is geen besmettelijke ziekte, maar juist the rescue.

De keuze voor gasten is eigenlijk: Engelstalige bediening of helemaal géén bediening.

Het motto van de Europese Unie is ‘in varietate concordia’, ofwel ‘verenigd in verscheidenheid’. Laten wij de culturele diversiteit van Europa juist omarmen. Laten wij onszelf nou vooral gelukkig prijzen dat wij in Europa wonen, een plek waar vrij verkeer van personen een recht is. Net zoals wij kunnen verhuizen naar Spanje, kan een Spanjaard ook verkassen naar ons mooie kikkerlandje. En juist hier in Nederland zitten wij juist te springen om vers talent.

Dit alles neemt niet weg dat iedereen moet begrijpen wat een bitterbal is.
Een beetje Hollands chauvinisme moet kunnen.

….

 
….   Merijn Corneel Koops (1993) expresses his love for food as an entrepreneur, food activist and cook. Born and raised in Utrecht, after wandering for a few years he landed back in the beautiful city of Utrecht. He is the owner of The Work Embassy, an international hospitality recruitment agency. Although food must be tasty, he is not averse to a good dirty techno party.   ..   Merijn Corneel Koops (1993) uit zijn liefde voor eten/voedsel als ondernemer, voedselactivist en kok. Geboren en getogen in Utrecht, na enkele omzwervingen weer geland in ons mooie stadsie. Eigenaar van The Work Embassy, een internationaal horeca recruitment bureau. Hoewel eten lekker moet zijn, is hij niet vies van een goed goor technofeestje.   ….

….

Merijn Corneel Koops (1993) expresses his love for food as an entrepreneur, food activist and cook. Born and raised in Utrecht, after wandering for a few years he landed back in the beautiful city of Utrecht. He is the owner of The Work Embassy, an international hospitality recruitment agency. Although food must be tasty, he is not averse to a good dirty techno party.

..

Merijn Corneel Koops (1993) uit zijn liefde voor eten/voedsel als ondernemer, voedselactivist en kok. Geboren en getogen in Utrecht, na enkele omzwervingen weer geland in ons mooie stadsie. Eigenaar van The Work Embassy, een internationaal horeca recruitment bureau. Hoewel eten lekker moet zijn, is hij niet vies van een goed goor technofeestje.

….