Health insurance? This is what you need to know! .. Zorgverzekering? Dit is wat je moet weten!

….

If you are thinking about working and living in the Netherlands, there are a few things to take in mind. The mandatory health insurance is one of them. It is legally obliged to get a standard health insurance within 3 months after arriving in the Netherlands. The thought behind it is that your out of pocket costs will be minimal and your health well looked after when needed. 

Dutch healthcare
The Dutch healthcare is one of the best in the world. Citizens in the Netherlands have access to both advanced treatments and preventive care. Through taxes, the government funds hospitals and long-term care. Medical insurance is used to pay for short-term treatments.

It is important to notice that you cannot see a specialist without obtaining a referral from your General Practitioner (GP or in Dutch ‘huisarts’). Also, there are private and public hospitals, of which there is very little difference in the quality. 

It can be hard to get a referral at your GP because for most problems time is the best cure. 

This said it is crucial that you get yourself registered with a GP shortly after you arrive. It would be handy if your GP is located within a certain amount of minutes biking from your residence. Sometimes it is needed that your GP needs to see you at home! All doctors in the Netherlands speak English. 

The insurance
It is mandatory to purchase at least a basic health insurance (basisverzekering), even if you are already insured in your country of residence. 

You will find a large number of health insurance companies (zorgverzekeraars) to choose from. You can change insurers once every year. Important: a BSN number is required to register for health insurance. 

All healthcare insurers are obliged to accept anyone who applies for the basic health insurance. They also need to charge all policyholders the same premium, regardless of their age or state of health.

On to of the basic health insurance you can get additional insurance for things like physiotherapy and dentistry. In this case, the insurers are not obliged to accept everyone who applies.

If you like to know how it all works exactly you can download the brochure ‘Healthcare in the Netherlands’  from the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport.

The Work Embassy has created an easy step-by-step guide on how to register at a health insurer.
You can find the document here.

Apply for health care allowance
After you have been accepted for a healthcare insurance you can apply for a health care allowance from the government. The amount of allowance depends on the salary you receive. This will save you around €23,- to €102,- a month!

If you want to select and sift through all the available options we recommend going to: www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker/english

Zorgwijzer.nl is a free insurance broker which is also reachable by toll free phone at 0800 – 646 4644. Here you can get answers about health insurance and even sign up once you’re satisfied. 

If you find work through The Work Embassy we help you with all of the above!
Anymore questions? Contact us

..

Als je eraan denkt om in Nederland te komen wonen en werken, zijn er een paar dingen die je moet regelen. De verplichte zorgverzekering is er een van. Het is wettelijk verplicht om binnen 3 maanden na aankomst in Nederland een standaard zorgverzekering af te sluiten. De gedachte erachter is dat je eigen kosten minimaal zijn en dat je goed wordt verzorgd indien dat nodig is. 

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Burgers in Nederland hebben toegang tot zowel geavanceerde behandelingen als preventieve zorg. Door belasting betaalt de overheid ziekenhuizen en langdurige zorg. Een medische verzekering wordt gebruikt om te betalen voor kortdurende behandelingen.

Het is belangrijk om op te merken dat u een specialist niet kunt zien zonder een verwijzing te krijgen van uw huisarts. Ook zijn er particuliere en openbare ziekenhuizen, de kwaliteit hiervan verschilt weinig. 

Het kan moeilijk zijn om een verwijzing te krijgen bij uw huisarts, voor de meeste problemen is tijd het beste geneesmiddel.

Dit gezegd hebbende, is het cruciaal dat je jezelf registreert bij een huisarts kort nadat je bent aangekomen. Het is handig dat je een huisarts kiest die in de buurt van je woonadres is gevestigd. Alle artsen in Nederland spreken Engels.

De verzekering
Het is verplicht om minimaal een basisverzekering (basisverzekering) aan te schaffen, ook als je al verzekerd bent in het land waar je woont.

Je kunt kiezen uit een groot aantal zorgverzekeraars waarbij  je eenmaal per jaar van verzekeraar kan veranderen. Belangrijk: een BSN-nummer is vereist om je aan te melden voor een zorgverzekering.

Alle zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen die de basisverzekering aanvraagt, te accepteren. Ze moeten ook alle verzekeringnemers dezelfde premie in rekening brengen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

Bovenop de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten voor zaken als fysiotherapie en tandheelkunde. In dit geval zijn de verzekeraars niet verplicht om iedereen te accepteren.

Als je wilt weten hoe het allemaal werkt, kun je de brochure 'Gezondheidszorg in Nederland' van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport downloaden.

The Work Embassy heeft een eenvoudige stap-voor-stap handleiding gemaakt over hoe je je bij een zorgverzekeraar kunt registreren. Je vindt het document hier.

Zorgtoeslag aanvragen
Nadat u bent geaccepteerd voor een zorgverzekering kun je een zorgtoeslag aanvragen bij de overheid. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het salaris dat je ontvangt. Hiermee bespaar je ongeveer € 23, - tot € 102, - per maand!

Als je werk vindt via The Work Embassy, helpen we je met al het bovenstaande!
Nog meer vragen? Neem contact met ons op.

….