The solution for hospitality staff shortage is here .. De oplossing van het tekort aan horecamedewerkers is hier

….

This article has been translated from Dutch to English and is originally written and posted by Chefsfriends Scroll down for the original link

The solution for hospitality staff shortage is here

The economy is growing and that is good news for the hospitality industry. People more often leave the house to enjoy culinary delights or to stay in a hotel. The downside of this development is the demand for employees. The Work Embassy recruits hospitality talent from all over Europe to work in the Netherlands.

Outside the borders of the Netherlands, there is an enormous amount of talent, while we have a shortage of hospitality talents. The economy is growing and with it, the number of people eating and drinking outside their homes.

Good news for the hospitality industry, right? Absolutely! Although this does mean that this sector will need nearly 100,000 new employees in the coming years.

Hospitality talent can be found through The Work Embassy. An international matchmaking company that once started as a graduation research project. Now it has become a company that helps you find the perfect candidate. The founders both have strong roots in the hospitality industry and therefore understand your needs exactly.

The process is simple

Introduction: we come to get to know you and your company better. This gives us a good impression of the atmosphere, the staff and the "type of company". We are convinced that a perfect match can be achieved as a result.

Profiling: clear formulation of the requirements and needs of the candidate.

Selection: we look for talent through our international channels. Chefs, baristas or assistant managers from Spain or Italy, it is all possible. All candidates are subjected to a selection process and are placed next to your personal "staff profile".

Choice: only if suitable candidates are found, they will be introduced to you. Here you will always have the final choice

Transfer: The Work Embassy arranges everything. We take care of the transfer, banking, insurance and registration with the municipality. In addition, we are the fixed point of contact for candidates, so that you can continue to focus on your company.

The entire process can be completed within four weeks and you will have a new talent working for you. Looking for hospitality professionals for your company?

Interested in what The Work Embassy can do for you? Contact us now! We are happy to stop by for a cup of coffee and a no-obligation conversation. Contact us.

Article from Chefsfriends, check it here.

..

Dit artikel is orgineel gepubliceerd op Chefsfriends. Scroll naar beneden voor de link.

DE OPLOSSING VAN HET TEKORT AAN HORECAMEDEWERKERS IS HIER

De economie groeit en dat is goed nieuws voor de horeca. Mensen gaan vaker de deur uit om culinair te genieten of te verblijven in een hotel. Keerzijde van deze ontwikkeling is de vraag naar medewerkers. The Work Embassy werft horecatalenten uit heel Europa om in Nederland te werken.


Buiten onze landsgrenzen is er enorm veel talent, terwijl we in Nederland een tekort hebben. De economie groeit en daarmee ook het aantal mensen dat buiten de deur eet en drinkt.

Goed nieuws voor de horeca! Toch? Absoluut! Al heeft dit wel tot gevolg dat de sector de komende jaren bijna 100.000 nieuwe medewerkers nodig heeft.

Horecatalent vind je via The Work Embassy. Een internationaal ‘matchmaking’ bedrijf, dat ooit begon als onderzoek voor een afstudeerproject. Nu het is het uitgegroeid tot een onderneming die jou helpt aan de perfecte kandidaat. De oprichters hebben beiden sterke roots in de horecawereld en begrijpen daarom precies jouw behoeftes.

Het proces is simpel

Kennismaking: we komen langs om jou en je bedrijf beter te leren kennen. Hierdoor krijgen we een goede indruk van de sfeer, het personeel en het ‘soort onderneming’. Wij zijn ervan overtuigd dat hierdoor een perfecte match tot stand kan komen.

Profilering: heldere formulering van de eisen en de behoeftes die worden gesteld aan de kandidaat.

Selectie: via onze internationale kanalen gaan wij op zoek naar talenten. Chef-koks, barista’s of assistent-managers uit Spanje of Italië, het is allemaal mogelijk. Alle kandidaten worden onderworpen aan een selectieproces én worden naast jouw persoonlijke ‘personeelsprofiel’ gelegd.

Kiezen: alleen als er geschikte kandidaten zijn gevonden, worden deze aan jou voorgesteld. Hierin heb jij de uiteindelijke keuze.

Transfer: The Work Embassy regelt alles. Wij zorgen voor de transfer, bankzaken, verzekeringen en inschrijving bij de gemeente. Daarnaast zijn we het vaste aanspreekpunt voor kandidaten, zodat jij je kunt blijven richten op je onderneming.

Binnen vier weken kan het volledige proces doorlopen zijn en heb jij een nieuw talent voor je werken. Op zoek naar horecaprofessionals voor jouw onderneming?

Interesse in wat The Work Embassy voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op! Wij komen graag langs voor een kop koffie en een vrijblijvend gesprek. Zoek contact.

Artikel van Chefsfriends, kijk hier.

….

42362247_148315212783755_4226604199296345218_n.jpg