happy

.... HELLO NEW OFFICE .. Een kijkje in ons nieuwe kantoor ....

.... HELLO NEW OFFICE .. Een kijkje in ons nieuwe kantoor ....

….

🎊 We have very exciting news. We have moved to our first proper office. 🎊

..

🎊 Wij hebben heel mooi nieuws. We zijn verhuisd naar ons eerste echte kantoor. 🎊

….

The Netherlands is the 5th happiest country in the world! .. Nederland is het 5de meest gelukkige land in de wereld!

The Netherlands is the 5th happiest country in the world! .. Nederland is het 5de meest gelukkige land in de wereld!

….

The Dutchies are the 5th happiest people in the world. This is the highest position ever for the Netherlands on the list of the happiest countries. So, come live and work in the Netherlands and live THE HAPPY LIFE!

..

De Nederlanders zijn de op vier na gelukkigste mensen ter wereld. Dit is de hoogste positie ooit voor Nederland op de lijst van de gelukkigste landen. Dus, kom wonen en werken in Nederland en leef THE HAPPY LIFE!

….