….

cookie policy

This website uses cookies. A cookie is a small piece of data that a website asks your browser to store on your computer or mobile device. The cookie allows the website to "remember" your actions or preferences over time. Some cookies will be deleted after you close your browser (session cookies) while other cookies remain on your computer or mobile device for the time-period that is set in the cookie (persistent cookies). Some cookies will be placed by us, while others are placed by third-parties. We don’t have full control over the cookies these third-parties set, so we advise you to read their privacy- and cookie statements.

By using cookies, we make sure that this site functions properly so that you get a good user experience. It also tells us how our website is being used and what we can do to improve our website.

When you visit our website (www.theworkembassy.com) you will see our cookie banner, which provides you with information about the cookies. This banner will give you the option to accept and consent to the site’s cookies or limit the cookies we would like to place on your computer or mobile device.

Our site may contain links to other websites. Those websites are not governed by our privacy- and cookie statement and we are not responsible for the lawful manner of processing your personal data by these websites.

What cookies are used?

The cookies that our website uses are

Necessary cookies

This website uses strictly necessary cookies that are essential for the operation of this website. We use the cookie CookieConsent which stores the user’s cookie consent state for the current domain.

Analytical cookies

Google Analytics. This website uses ‘Google Analytics’, which is a web analytics service. This service is offered by the American company Google and the information generated by the cookies will be stored by Google on servers in the United States. By using this service, we are able to monitor the traffic on our website. Google Analytics collects first-party cookies, data related to the device/browser, IP address and on-site/app activities to measure and report statistics about user interactions on the websites and/or apps that use Google Analytics. These cookies are _ga, _gat, _gid. For more information about this, you can read the privacy statement of Google Analytics.    

Cookies placed by Squarespace. This website is built by using Squarespace and the cookies placed by Squarespace on our website are for the purpose to run this site effectively, provide a good user experience and to learn about website traffic. The information generated through these cookies will be stored by Squarespace in the United States. These cookies are crumb, squarespace-likes, ss_cid, ss_cpvisit, ss_cvisit, ss_cvr, ss_cvt, test, _zlcmid, ss_cookieAllowed,. More information about these cookies, you can find here and by reading Squarespace’s privacy policy.  

Hotjar. We are using Hotjar as an analytic tool. The cookie name is _hjlncludedInSample and is set to let Hotjar know whether a website visitor is included in the sample which is used to generate Heatmaps, Funnels, Recordings, etc. More information about this cookie, you can find by reading their privacy policy.

Typekit by Adobe. This cookie is p.gif and the information stored by this cookie is sent to the United Kingdom.

Marketing cookies

Facebook Pixel. We use Facebook Pixel as a part of our advertising process. These cookies are wd, datr, dpr, locale, reg_fb_gate, reg_fb_ref, sb, sfau, sfiu.

Hubspot. Our site also uses Hubspot, which is a marketing and sales software to help us attract visitors. These cookies are _hssc, _hssrc, _hstc, hubspotutk. More information about this cookies, you can find here or by reading their privacy policy.

How do I disable cookies?

Most browsers support cookies, but you can set your browser to decline them and you can delete them whenever you like. Usually this can be done through your browser’s ‘preferences’. The ‘help’ section of your browser can guide you to the right place where you can disable the cookies. When you wish to limit, decline or delete cookies, you may not be able to use all the features of our website and your uses experience could be limited.

Future changes

We may change this statement in the future when we decide to use different cookies for our website or when there is a change in regulation. We will always update the latest version of our cookie statement on this website.

I want more information


If you have any further questions or comments regarding this Cookie Statement, please contact us via info@theworkembassy.com.

..

Cookie Beleid The Work Embassy

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en die jouw browser vervolgens opslaat op jouw computer of mobiele apparaat. Door het plaatsen van de cookie kan de website jouw acties of voorkeuren in de loop van de tijd "onthouden". Sommige cookies worden verwijderd nadat de browser is afgesloten (sessie cookies), terwijl andere cookies op jouw computer of mobiele apparaat blijven opgeslagen voor de periode die is ingesteld in de cookie (permanente cookies). Sommige cookies worden door ons geplaatst, terwijl andere door derden worden geplaatst. We hebben geen volledige controle over de cookies die deze derde partijen gebruiken, dus we adviseren je om de privacy- en cookieverklaringen van deze derde partijen te lezen.

Door gebruik te maken van cookies, zorgen wij ervoor dat deze website naar behoren functioneert, zodat je een optimale gebruikerservaring krijgt. Ook kunnen we zo beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en wat we kunnen doen om onze website te verbeteren.

Wanneer je onze website bezoekt (www.theworkembassy.com), wordt onze cookie banner getoond, die je informatie geeft over de cookies die onze website gebruikt. Deze banner geeft je bovendien de mogelijkheid om de cookies van de site te accepteren en ermee in te stemmen of om de cookies te beperken die wij op jouw computer of mobiele apparaat willen plaatsen.

Onze site kan links naar andere websites bevatten. Onze privacy-en cookieverklaring geldt niet voor deze andere websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop jouw persoonlijke gegevens door deze websites worden verwerkt.

Soorten cookies

Op onze website worden de volgende cookies gebruikt:

Noodzakelijke cookies

Deze website gebruikt strikt noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor de werking van onze website. We gebruiken de cookie CookieConsent die de toestemming van de gebruiker voor het huidige domein opslaat.

Analytische cookies

Google Analytics. Deze website maakt gebruik van 'Google Analytics'. Deze service wordt aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google en de informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van deze service kunnen we het verkeer op onze website volgen. Google Analytics verzamelt first-party cookies, gegevens over het apparaat/browser, IP-adres en on-site/app-activiteiten voor het meten en rapporteren van statistieken over gebruikersinteracties op de websites en/of apps die Google Analytics gebruiken. Deze cookies zijn _ga, _gat, _gid. Als je hier meer over wilt weten, kan je de privacyverklaring van Google Analytics lezen.

Cookies geplaatst door Squarespace. Deze website is gebouwd met behulp van Squarespace en de cookies geplaatst door Squarespace op onze website zijn bedoeld om deze site effectief te laten werken, een goede gebruikerservaring te bieden en om meer te weten te komen over ons websiteverkeer. De informatie die deze cookies genereren, wordt door Squarespace in de Verenigde Staten opgeslagen. Deze cookies zijn crumb, squarespace-likes, ss_cid, ss_cpvisit, ss_cvisit, ss_cvr, ss_cvt, test, _zlcmid, ss_cookieAlled. Meer informatie over deze cookies vind je hier en door het privacybeleid van Squarespace te lezen.

Hotjar. We gebruiken Hotjar als een analytisch hulpmiddel. De gebruikte cookie is _hjlncludedInSample en is ingesteld om Hotjar te laten weten of een websitebezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt voor het genereren van Heatmaps, Funnels, Recordings, enz. Meer informatie over deze cookie vind je in Hotjar’s privacybeleid.

Typekit door Adobe. De gebruikte cookie heet p.gif en de informatie die door deze cookie wordt opgeslagen, wordt naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd.

Advertentie cookies

Facebook Pixel. We gebruiken Facebook Pixel als onderdeel van ons advertentie-proces. Deze cookies zijn wd, datr, dpr, locale, reg_fb_gate, reg_fb_ref, sb, sfau, sfiu.

Hubspot. Onze site maakt ook gebruik van Hubspot, een marketing- en verkoop software waarmee we meer bezoekers kunnen trekken. Deze cookies zijn _hssc, _hssrc, _hstc, hubspotutk. Meer informatie over deze cookies kun je hier vinden en in hun privacybeleid.

Cookies uitschakelen en verwijderen

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar je kan jouw browser instellen om cookies te weigeren en je kan daarnaast cookies verwijderen wanneer jij maar wilt. Meestal kan dit worden gedaan via de  'voorkeuren' van jouw browser. De 'help'-sectie van een browser kan je naar de juiste plek leiden waar je de cookies kunt uitschakelen. Wanneer jij cookies wilt beperken, weigeren of verwijderen, kan je mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken en jouw gebruikservaring kan beperkt zijn.

Wijzigingen

We kunnen dit statement in de toekomst wijzigen wanneer we besluiten om andere cookies te gebruiken voor onze website, of wanneer er een wijziging in de regelgeving is. We zullen altijd de laatste versie van ons cookie statement op deze website plaatsen.

Ik wil meer informatie

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over dit cookie statement, neem dan contact met ons op via info@theworkembassy.com.

….

theworkembassyemaillogo