….

What can we do for you?

We help you with finding hospitaly staff by looking European wide.
Interested in international talent? Contact us.

..

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij helpen u met het vinden van horeca personeel door over de grens te kijken.
Opzoek naar internationaal talent? Neem contact op.

….

….

Are you looking for new personnel but can’t find any? Have you been struggling with staff shortages for a while?
Is your vacancy still open after a few months? Want to expand your business? Don’t have enough time?

The Work Embassy is an international hospitality talent agency based in Utrecht, the Netherlands. We are driven by the power to create a perfect match between employee and employer. Firmly rooted within the hospitality industry we understand the importance of a strong workforce. We help restaurants, bars, and hotels in the Netherlands with finding talented staff from all around Europe.

Finding the perfect candidate for your vacancy in the hospitality branch can be quite a challenge. The Work Embassy is your partner of choice when it comes to recruiting experienced hospitality professionals. With a local build-up network and individually targeted internet advertising, we reach out to all our candidates across Europe.

We are the solution to your problem!

..

Bent u op zoek naar nieuw personeel, maar kunt u die niet vinden? Kampt u al tijden met een personeelstekort? Is uw vacature nog steeds open na enkele maanden? Wilt u uw horeca onderneming uitbreiden?
Of lukt het u niet om goed personeel te vinden door tijdgebrek? Wij kunnen u helpen!

The Work Embassy is een internationaal horeca talentbureau gevestigd in Utrecht. We worden gedreven door de kracht om een perfecte match tussen werknemer en werkgever te creëren. Stevig geworteld in de horeca wereld begrijpen wij het belang van een sterk team. Wij helpen restaurants, bars en hotels in Nederland met het vinden van getalenteerde medewerkers uit heel Europa.

Het vinden van de perfecte kandidaat voor uw vacature in de horeca sector kan een hele uitdaging zijn. The Work Embassy is uw partner als het gaat om het werven van ervaren horeca professionals. Met een internationaal opgebouwd netwerk en individueel gerichte internet marketing, bereiken we al onze kandidaten in heel Europa.

Wij zijn de oplossing voor uw probleem!

….


….

Process in a nutshell

First we would like to get to know you better to understand exactly what you are looking for specifically. After this initial contact we will make a profile together of the perfect employee for your vacancy. With this profile, we will extensively search for the right talent trough our international channels.

We screen all the applicants by extensively testing them on languange, skills and personality. We select the most potential candidates for a Skype session.

..

Het proces in het kort

Eerst willen we u beter leren kennen om precies te begrijpen waar u specifiek naar op zoek bent. Na dit eerste contact maken we samen een profiel van de perfecte medewerker voor uw vacature. Met dit profiel zullen we uitgebreid zoeken naar het juiste talent via onze internationale kanalen.

We screenen alle kandidaten door ze uitgebreid te testen op taal, vaardigheden en persoonlijkheid. Wij selecteren de kandidaten met de meeste potentie en nodigen hen uit voor een persoonlijk Skype gesprek.

….

Fabiocompressed.jpg

….

“cowabunga”

meet Fabio, one of The Work Ambassadors

..

“COWABuNGA” ontmoet fabio, één van onze work ambassadors

….

 
 

….

We will find the right talent

..

wij vinden de perfecte match

….

….

After these sessions we will give you different profiles from which you can select candidates for a Skype interview with you personally. This way you are always in charge of the final selection fase and are free to deny any candidates.

If you have selected an candidate, we will start with finalizing the contract between you and the candidate. For the candidate we will book a flight to the Netherlands and arrange an appointment for registration at the municipality.

Once the talent arrives, we will pick him/her up at the airport, give a tour to the local area and show them their house and the way to their restaurant. This way they get a soft landing. When they are registered in the Netherlands we fix a bank account, digiD, health insurance and much more. We are their source of information when they have questions about anything. In short, everything will be taken care of so you can focus on your business.

..

Na deze sessies zullen we u verschillende profielen geven. Hieruit selecteert u kandidaten voor een persoonlijk Skype gesprek met uzelf. Op deze manier ligt de beslissing in de laatste fase altijd bij u. Ook bent u vrij om kandidaten te weigeren.

Nadat u een kandidaat heeft geselecteerd, zorgen we dat het contract tussen u en de kandidaat getekend wordt. We boeken een vlucht naar Nederland en regelen een afspraak voor registratie bij de gemeente.

Zodra het talent arriveert, halen we hem/haar op bij het vliegveld, geven een rondleiding door de stad, laten hun nieuwe woonplek zien en de weg naar de horeca onderneming. Op deze manier krijgen ze een zachte landing. Als ze in Nederland zijn geregistreerd, regelen we een bankrekening, digiD, zorgverzekering en nog veel meer. Kandidaten kunnen bij ons terecht voor vragen. Kortom, alles wordt geregeld zodat u zich kunt concentreren op uw bedrijf.

….


….

Why choose The Work Embassy?

Hospitality is in our DNA
We are all from the hospitality industry, we all worked in the kitchen or service, so we are not your average recruiter. We understand the business and the specific requirements that come with it.

Cost-effective
We give you a talent that is committed to your hospitality business. Not a cheap easy fix or a temporary worker. On the long run, getting talent through The Work Embassy costs you less because we supply you with a long-term talent solution.

..

Waarom kiezen voor The Work Embassy?

Horeca zit in ons DNA
Wij komen beide uit de horeca sector, we hebben allemaal in de keuken gestaan of elders in de horeca branche gewerkt. We zijn dus niet de standaard recruiter. We begrijpen de sector en de specifieke vereisten die daarbij horen.

Kostenefficiënt
We geven u een talent dat toegewijd is aan uw horecabedrijf. Geen goedkope tijdelijke oplossing of een uitzendkracht. Op de lange termijn kost het realiseren van talent via The Work Embassy minder, omdat wij u een lange termijn oplossing bieden.

….

danielcompressed.jpg

….

daniel, one ot the work ambassadors rocking at his job

..

Daniel, een van de Work ambassadors aan het shinen op zijn werk

….

 

….

Guiding hand for your talent
We help the talent with their lives in the Netherlands from registration at the municipality, getting health insurance, opening a bank account to fixing a bike. We are their helping hand, to create a successful life here in the Netherlands.

What happens if I am not happy with the talent?
Even though we thoroughly screen and check our staff, there is always a small chance that you are not satisfied with your talent. In the off chance of this happening within the first month, we will always find somebody else for you.

..

Begeleidende hand voor uw talent
We helpen het talent met hun leven in Nederland van registratie bij de gemeente, het afsluiten van een zorgverzekering, tot het openen van een bankrekening en het regelen van een fiets. Wij zijn hun helpende hand en vraagbaak om een succesvolle ban en leven hier in Nederland te creëren.

Wat gebeurt er als u niet blij bent met het talent?
Hoewel we de kandidaten grondig screenen en controleren, is er natuurlijk een kleine kans dat u niet tevreden bent met het talent. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we binnen de eerste maand altijd een nieuw talent voor u vinden.

….

….

you have an international mindset

..

U heeft een internationale mindset

….

 
 

….

the perfect employee for your vacancy

..

De perfecte werknemer voor uw vacature

….

….

Screened talent
We screen all our talents, we check the diploma’s and call the former employers. We test all our talent extensively with language tests, personality tests, a knowledge test and a situational judgment test. You will get a clear profile of the candidates before deciding.

Culturally diverse talents
By searching outside of the Netherlands we find the best talent in Europe. An Italian barista brings certain knowledge to your business, different than that of a Spanish chef. You will get a stronger and more knowledgeable team when it consists of culturally diverse talent.

..

Gescreend talent
We screenen al onze talenten, we checken alle diploma's en bellen de voormalige werkgevers. Alle talenten worden uitgebreid getest op taal, persoonlijkheid, kennis en situationele beoordeling. U krijgt een duidelijk profiel van de kandidaten voordat u beslist.

Cultureel diverse talenten
Door buiten Nederland te zoeken vinden we het beste talent uit Europa. Een Italiaanse barista brengt bepaalde kennis in uw bedrijf, anders dan die van een Spaanse chef-kok. Je krijgt een sterker en beter functionerend team als het uit cultureel divers talent bestaat.

….

talentmovespeople.jpg

….

Requirements for you as the employer
You as the employer provide a furnished living space that costs a maximum of 30% of the net salary. We can always forward you to potential estate agents. The cost of the housing can be sublet to the talent.

You have an international mindset, you are prepared to host international talent. You are aware that there are cultural differences between a Dutch employer and a non-Dutchie. You are open to culturally diverse talent and are aware that there might be some cultural differences. In-house communication needs to be in English.

..

Vereisten aan u als werkgever
Als werkgever zorgt u voor een gemeubileerde woonruimte die maximaal 30% van het nettoloon kost. We kunnen u altijd doorverwijzen naar potentiële makelaars. De kosten van de huisvesting kunnen worden onderverhuurd aan het talent.

U heeft een internationale mindset en bent bereid om internationaal talent in te werken. U weet dat er culturele verschillen zijn tussen een Nederlander en iemand uit het buitenland. U staat dus open voor culturele diversiteit onder uw talenten en bent u ervan bewust dat er enkele culturele verschillen kunnen zijn. Het is belangrijk dat de interne communicatie binnen uw bedrijf grotendeels in het Engels kan plaatsvinden.

….

….

Time frame
The whole process takes 4 to up to 12 weeks. This depends on the job requirements, the available talent, housing and registration in the Netherlands.

What can you expect of the talent?
He or she is fully committed to your business, they have made a big life choice to live and work in the Netherlands.
They are eager to start working at your business, energetic driven and passionate about what they do. Always wanted to have a Mediterranean cook, to make the pasta your serve, or always wanted a Spanish server with outstanding knowledge of the wine you serve? We from The Work Embassy can help you with that!

..

Tijdsbestek
Het hele proces duurt 4 tot maximaal 12 weken. Dit hangt af van de functie vereisten, het beschikbare talent, de huisvesting en de registratie in Nederland.

Wat kunt u van het talent verwachten?
Hij of zij is volledig toegewijd aan uw bedrijf, ze hebben een gedegen keuze gemaakt om te leven en werken in Nederland.
De talenten zijn enorm enthousiast om te werken voor uw bedrijf. Ze zijn energiek, gedreven en gepassioneerd over wat ze doen. Altijd al een mediterrane kok willen hebben die geweldige Italiaanse pasta maakt of een Spaanse serveerster willen hebben met uitstekende kennis van de wijn die je serveert? Wij van The Work Embassy kunnen u daarbij helpen!

….

 

….

excited talent working for your company

..

Enthousiast talent dat voor uw bedrijf werkt

….


….

Interested in The Work Embassy as the talent solution for your company?

We are always up for a cup of coffee to talk about the possibilities for your company.

..

Bent u geïnteresseerd in The Work Embassy als de oplossing voor uw bedrijf?

We zijn altijd in voor een kop koffie om te praten over de mogelijkheden voor uw bedrijf.

….

 
TWEteam1.jpg

….

we would like to meet you

..

Wij willen u graag ontmoeten

….