Jobs .. Vacatures

....

- What kind of jobs are available at The Work Embassy?

We are an international hospitality talent agency, meaning we have jobs available within the hospitality sector. We place cooks, waiters, bartenders and chefs, for current open vacancies. Please check here.

- I don’t see a job that fits my profile, what should I do?

We regularly update our job opportunities. So you should check this from time to time. Besides, do not forget to follow us on Instagram and Facebook so you will always stay up to date.

Also, you can sign up for our Talent Pool and tell us what kind of job you are looking for! Even though we might not have the perfect job for you right now, this can quickly change in the future. We continually post new job vacancies that might be suitable to your profile.

- If I sign up for a job or the Talent Pool, am I guaranteed a job?

No, unfortunately not, since our goal is to find the right talents for the right vacancies. This means that, even though you might have a lot of experience, we cannot always find the right job for you.

..

- Wat voor een soort banen zijn beschikbaar bij The Work Embassy?

We zijn een internationaal bureau voor horecatalent, wat betekent dat we banen beschikbaar hebben in de gehele horecasector. We plaatsen koks, obers, barmannen en cocktailmasters. Voor actuele openstaande vacatures, kijk hier.

- Ik zie geen baan die past bij mijn profiel, wat moet ik doen?

We werken onze vacatures regelmatig bij. Blijf deze van tijd tot tijd bekijken om op de hoogte te blijven van de nieuwste vacatures. Trouwens, vergeet niet om ons te volgen op Instagram en Facebook zodat je altijd up-to-date blijft.

Je kunt je ook aanmelden voor onze Talentenpool en ons vertellen naar wat voor soort baan je op zoek bent! Misschien hebben we op dit moment niet de perfecte baan voor je, dit kan in de nabije toekomst wel het geval zijn. We plaatsen voortdurend nieuwe vacatures die mogelijk wel geschikt zijn voor jouw profiel.

- Als ik me inschrijf voor een baan of de Talentpool, heb ik dan gegarandeerd een baan?

Helaas kunnen we dat niet garanderen. Ons doel is om een perfecte match te creëren tussen de beschikbare talenten en de open vacatures. Dit betekend dat we niet altijd een passende baan voor je kunnen vinden, ook al heb je veel ervaring.

....


Requirements .. Vereisten

....

- What are the requirements to find work through The Work Embassy?

Requirements for the vacancies can differ. Yet we are always looking for bold and passionate talents that have experience in the hospitality sector, have an international mindset and speak skilled English. You have a heart for hospitality, stand for quality and are not scared to take the next step in your career.

- Do I need to speak Dutch?

No, all the job vacancies do not require the need to speak Dutch. However, speaking English is a requirement since communication on the job will be in English. All vacancies provided by us are based in The Netherlands. We have the highest proficiency rate of English speakers for a nonnative country, so communication in English will be no problem for your future employer. However, it would be awesome if you would like to learn Dutch. We can always help you with finding a Dutch course. If you already would like to practice some Dutch, we recommend Duolingo, a free app on your phone.

..

- Wat zijn de vereisten om via The Work Embassy werk te vinden?

Vereisten voor de vacatures kunnen verschillen. Toch zijn we altijd op zoek naar gepassioneerde talenten die alle uitdagingen aangaan. Als je ervaring hebt in de horecasector, een internationale mindset hebben en en de Engelse taal machtig bent, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Je hebt een hart voor de horeca, staat voor kwaliteit en bent niet bang om de volgende stap in je carrière te zetten.

....


Work permit / visa .. Werkvergunning / visum

....

- Do I need to have a work permit for the Netherlands?

People from another EU country or from a European Economic Area country do not need a work permit to be able to work in the Netherlands.

EU/EER countries include: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark (excluding Greenland and the Faroe Islands), Estonia, Finland, France (including French Guiana, Guadeloupe, Martinique and la Réunion), Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands (including Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Eustatius, Sint Maarten & Saba), Norway, Poland, Portugal (including the Azores and Madeira), Romania, Slovakia, Slovenia, Spain (including Balearic Islands and Canary Islands), Sweden, Switzerland, United Kingdom (including Gibraltar)

For more information, please visit the IND website (the Dutch Immigration and Naturalisation Office. Unfortunately, if you are a citizen of a country that is not mentioned above you are not able to come work in the Netherlands. (This is a government website. We are not responsible for information shared through the channels of IND).

- Which type of documents do I need?

  • A valid document of identity (passport or ID-card)
  • Original documents from abroad of yourself and (if applicable) of your children, such as certificates of birth, a marriage certificate or a deed of divorce.
  • A proof of deregistration when you come from Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba or Sint Eustatius.

Upon arrival:

  • A rental contract or contract of sale of your home, or your proprietor’s permission, for which you need to complete the form 'verklaring bewoning adres'. Please note: you can not be registered earlier than the start date of your rental or purchase contract. We will help you with that.

In case of any questions, you can contact us. We are happy to help you out.

- Can you get me a visa?

No, we are not able to hand out visas nor do we have the authority to do so. Nor do we have the ability to sponsor your visa, this is because of Dutch immigration laws on employment. For more information about working in the Netherlands, we would like to direct you to the Immigration and Naturalisation Service of the Ministry of Justice and Security. https://ind.nl/en/work

..

- Moet ik een werkvergunning hebben om in Nederland te werken?

Mensen uit een ander EU-land of uit een land van het Europese Economische Gebied hebben geen werkvergunning nodig om in Nederland te kunnen werken.

EU / EER-landen zijn onder meer: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken (met uitzondering van Groenland en de Faeröer), Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique en la Réunion), Duitsland, Griekenland , Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (inclusief Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten & Saba), Noorwegen, Polen, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje (inclusief Balearen en Canarische eilanden), Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar)

Ga voor meer informatie naar de website van de IND (het Nederlandse immigratie- en naturalisatiebureau). Helaas, als u een staatsburger bent van een land dat hierboven niet wordt genoemd, kunt u niet naar Nederland komen. (Dit is een website van de overheid, wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die via de kanalen van de IND wordt gedeeld).

- Welk type documenten heb ik nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
  • Originele documenten uit het buitenland van jezelf en (indien van toepassing) van je kinderen, zoals geboorteakten, een huwelijksakte of een akte van echtscheiding.
  • Een bewijs van uitschrijving als je uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius komt.

Bij aankomst:

  • Een huurcontract of koopcontract van je woning, of de toestemming van je ondernemer, waarvoor u het formulier 'verklaring Bewoning adres' moet invullen. Let op: je kunt niet eerder worden geregistreerd dan de startdatum van uw huur- of koopcontract. Wij zullen je daarbij helpen.

In geval van vragen, kun je contact met ons opnemen. We helpen je graag verder.

- Kan The Work Embassy een visum voor me regelen?

Nee, we zijn niet in staat om visa uit te reiken, noch hebben we de bevoegdheid om dit te doen. Ook hebben wij niet de mogelijkheid om je visum te sponsoren, dit komt door de Nederlandse immigratiewetten op de werkgelegenheid. Voor meer informatie over werken in Nederland, verwijzen wij u graag naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Https://ind.nl/en/work

....


Application process .. Aanmeldingsproces

....

- How can I apply?

You can either apply for one of the open vacancies on the website. There is an “Apply now” button that will redirect you to the application form or you can apply for our Talent Pool. This a database with profiles in which we collect future candidates for The Work Embassy.

- How does the application process work?

After applying for one of the vacancies we will send you a questionnaire to get a better picture of you (please take your time to do this). This will be an assignment, a personality test and an English language test.

If you have passed the previously mentioned tests, we will schedule a Skype meeting. This first meeting will be with us. Afterwards, we will decide whether we proceed or not. If we think you are the perfect match, a second meeting together with your potential future employer will be scheduled. If the employer is enthusiastic as well, a third meeting will be held to finalise it.

..

- Hoe kan ik me aanmelden?

Je kunt solliciteren op een van de openstaande vacatures op de website open vacancies on the website. . Er is een 'Solliciteren' knop die doorverwijst naar het aanvraagformulier of je kunt je aanmelden bij onze Talentpool. Dit is een database met profielen waarin we toekomstige kandidaten voor The Work Embassy verzamelen.

- Hoe werkt het sollicitatieproces?

Na het solliciteren op een van de vacatures zullen we je een vragenlijst toesturen om een beter beeld van je te krijgen (neem alsjeblieft de tijd om dit te doen). Daarnaast krijg je een opdracht, een persoonlijkheidstest en een Engelse taaltest.

Als je de eerder genoemde tests met goed gevolg hebt afgelegd, plannen we een Skype-gesprek. Deze eerste ontmoeting zal met ons van The Work Embassy zijn. Naderhand zullen we beslissen of we doorgaan of niet. Als we denken dat je de perfecte match bent, wordt er een tweede gesprek ingepland samen met je potentiële toekomstige werkgever. Als de werkgever ook enthousiast is, zal er een derde gesprek plaatsvinden om het af te ronden.

....


Housing .. huisvesting

....

- How does it work with housing/accommodation?

Together with the employer, we will find suitable accommodation for you. This means either a room with shared facilities or in some cases a small studio. However you are always allowed to find your own place.

Your accommodation will be within 30 minutes reach. It will either be a small bus journey or a small bicycle ride. Yes a bicycle ride, we love our bicycles here in the Netherlands.

..

- Hoe werkt het met huisvesting / accommodatie?

Samen met de werkgever zullen we geschikte accommodatie voor je vinden. Dit betekent een kamer met gedeelde faciliteiten of in sommige gevallen een kleine studio. Je mag echter altijd je eigen plaats vinden.

De accommodatie binnen 30 minuten reistijd van je werk. Het is een kleine busrit of een kleine fietstocht. Ja, een fietstocht, we houden van onze fietsen hier in Nederland.

....


Other .. anders

....

- What does The Work Embassy do for me?

By choosing The Work Embassy you choose for a hassle-free abroad working experience in the hospitality sector. At our expense, you travel to the to the Netherlands after which we help you with your new life here. We arrange an appointment at the municipality for your registration in the Netherlands, we make sure you have a place to stay, help you with opening a bank account, help you getting health insurance, arrange you a bike and we show you around the city. Also, every day we are available for your questions. This way we give you a soft landing so you don’t have to worry about anything.

In the Netherlands, it is compulsory to have a bank account and to be a registered citizen. Also, you need health insurance. More information regarding health insurance can be found here.

We made an awesome guide to help you with your new life in the Netherlands. All of the above will be explained in more detail. You can find it here.

- I signed up for the talent pool / vacancy, but I didn’t receive any email, what should I do?

Please check your spam folder, sometimes, the e-mail can be found here. We try to answer all our emails within 3 working days. Still haven’t receive anything after 3 working days? Please contact info@theworkembassy.com or slide into our DM on Facebook / Instagram.

- I still have some questions that I need answers to. How can I get in touch?

We are happy to help with all your questions, feel free to send a message to info@theworkembassy.com or slide into our DM on Facebook/Instagram.

..

- Wat doet The Work Embassy voor mij?

Door te kiezen voor The Work Embassy kies je voor een zorgeloze buitenlandse werkervaring in de horecasector. Op onze kosten reis je naar Nederland, waarna we je helpen met je nieuwe leven hier. We regelen een afspraak bij de gemeente voor je registratie in Nederland. Daarnaast zorgen we ervoor dat je een onderkomen hebt; helpen je bij het openen van een bankrekening; het afsluiten van een ziektekostenverzekering; kunnen een fiets voor je regelen en geven rondleiding door de stad. Ook zijn we elke dag beschikbaar voor vragen. Op deze manier geven we je een 'zachte landing', zodat je je nergens zorgen over hoeft te maken.

In Nederland is het verplicht als je hier gaat werken om een bankrekening te hebben en een geregistreerde burger te zijn. Je hebt daarnaast ook een zorgverzekering nodig. Meer informatie over zorgverzekering is te vinden hier.

We hebben een geweldige gids gemaakt om je te helpen met je nieuwe leven in Nederland. Al het bovenstaande zal in meer detail worden uitgelegd. Je kunt deze hier vinden.

- Ik heb me aangemeld voor de talentenpool / een vacature, maar ik heb geen e-mail ontvangen. Wat moet ik doen?

Controleer je spam-map, soms is de e-mail hier te vinden. We proberen al onze e-mails binnen 3 werkdagen te beantwoorden. Heb je na 3 werkdagen nog steeds niets ontvangen? Neem contact op met info@theworkembassy.com of ga naar onze DM op Facebook / Instagram.

- Ik heb nog steeds enkele vragen waarop ik graag antwoorden ontvang. Hoe kan ik contact opnemen?

We helpen je graag met al je vragen, stuur gerust een bericht naar info@theworkembassy.com of stuur een DM op Facebook / Instagram.

....