Process..Proces

....

- I've never worked with The Work Embassy before, tell me, how does it work?

First, we would like to know you better to get a better feeling of what kind of talent you are looking for. We would like to meet everyone who works at your restaurant/hotel/bar to really feel the vibe and understand the concept of your organisation. To us, this is key to find the best talents for you.

Once we have a detailed understanding of what kind of employee you are looking for, we will dive into our local and international network in order to find the best-talented match. Our selection method includes; questionnaires, Skype conversations and eventually a conversation between the potential candidate and employer. Only when we believe there is a match, we will proceed. You will meet the potential candidates through a Skype conversation in which you can get a good impression. After that conversation, you have the final decision about the candidates. In the whole process, you as the employer have the final say and can meet potential candidates beforehand.

- How long does it take before I have talent here in the Netherlands?

The whole process takes 4 up to 12 weeks. This depends on the job requirements, the available talent, housing and registration in the Netherlands.

- What are the requirements for me as an employer?

The entrepreneur provides a furnished living space that costs a maximum of 30% of the net salary. We can always forward you to potential estate agents.

An international mindset, you are aware that there are cultural differences between a Dutch employer and a non-dutchie. However, you as a hospitality owner/manager are open to these differences. In-house communication will be in English.

- Where will you advertise my job vacancy?

Your vacancy will be forwarded to our talent pool and it will be communicated through our local and international channels and networks (e.g. social media, exhibitions, culinary schools and local representatives).

..

- Ik heb nog nooit eerder met The Work Embassy gewerkt, vertel me, hoe werkt het?

Eerst willen we u beter leren kennen om een beter gevoel te krijgen van wat voor een talent u zoekt. We willen graag iedereen ontmoeten die binnen uw organisatie werkt om echt de sfeer te voelen en het concept van uw organisatie te begrijpen. Voor ons is dit de sleutel on het beste talent voor u te vinden. Zodra we een gedetailleerd inzicht hebben in wat voor een soort werknemer u zoekt, duiken wij in ons lokale en internationale netwerk om de beste getalenteerde match te vinden. Onze selectiemethoden omvatten: vragenlijsten, Skype-gesprekken met uiteindelijk een gesprek tussen de potentiële kandidaat en de werkgever. Alleen als wij geloven dat er een match is gaan we verder. U ontmoet de potentiële kandidaten via een Skype-gesprek waarin u een goede indruk kunt krijgen. Na dat gesprek heeft u de uiteindelijke beslissing over de kandidaten. In het hele proces heeft u als werkgever het laatste woord en kunt u potentiële kandidaten van tevoren ontmoeten.

- Hoe lang duurt het voordat ik talent in Nederland heb?

Het hele proces duurt 4 tot 12 weken. Dit hang af van de functie eisen, het beschikbare talent, huisvesting en registratie in Nederland.

- Wat zijn de eisen aan mij als werkgever?

De horeca-ondernemer biedt een gemeubileerde woonruimte aan die maximaal 30% van het nettoloon kost. Wij kunnen u altijd door verwijzen naar potentiële verhuur makelaars. Dat u een internationale mindset heeft. U weet dat er culturele verschillen zullen zijn tussen een Nederlandse werkgever en niet-Nederlandse werknemer. U omarmt als horeca-eigenaar / beheerder deze culturele verschillen. Daarnaast is het belangrijk dat de interne communicatie in het Engels plaats kan vinden.

- Waar zal The Work Embassy mijn vacatures adverteren?

Uw vacature wordt doorgestuurd naar ons talentenbestand, via onze lokale en internationale kanalen en netwerken (bijvoorbeeld sociale media, beurzen, culinaire scholen en lokale vertegenwoordigers).

....


Candidates..Kandidaten

....

- Where do you find the candidates?

Our reach for relevant candidates stretches all over Europe. Through our talent pool and selecting method, we are able to find the match that both parties are satisfied with. Our current Work Ambassadors originate from countries such as Italy, Romania, Bulgaria, Hungary, Ireland, Greece, Cyprus, the United Kingdom and Spain.

- What roles do you recruit for?

We are a hospitality talent agency, we find matches within the hospitality sector. This means: bartenders, cooks, chefs, sous-chefs, waiters, servers, sommeliers, restaurant managers, pâtissiers, bar managers, cocktail masters, mixologists, pastry chefs, bakers, grill masters to any other specialised hospitality job title out there. For any special request, you can always contact us.

..

- Waar vinden jullie kandidaten?

Ons bereik naar relevante kandidaten strekt zich uit over heel Europa. Via ons talentenbestand en ons toegepaste selectieproces zijn wij in staat om een juiste match te vinden waar beide partijen uiterst tevreden over zijn. Onze huidige kandidaten zijn afkomstig uit landen als Italië, Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Ierland, Griekenland, Cyprus, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

- Voor welk soort vacatures zoeken jullie kandidaten?

Wij zijn een horeca talenten bureau, we vinden matches in de horeca sector. Dit houd het volgende in: barpersoneel, koks, chefs, sous-chefs, obers, serveerpersoneel, sommeliers, restaurantmanagers, banketbakkers, barmanagers, cocktailmeesters, mixologen, bakkers, grillmeesters en naar elk ander gespecialiseerde horeca-functietitel die er is. Voor speciale verzoeken kunt u altijd contact met ons opnemen.

....


Cost..Kosten

....

- What are the costs?

Standard fees are outdated. We are able to work with special and unique requests and we will put the cost accordingly. Meaning that every search has its own unique circumstances that will determine the costs. All of this with the best price/quality ratio in mind.

..

- Wat zijn de kosten?

Standaard tarieven zijn verouderd. Wij werken met specifieke en unieke verzoeken. De kosten zullen naar de omstandigheden worden verrekend. Dit alles met de beste prijs / kwaliteit verhouding in het achterhoofd.

....


Other..Anders

....

- Why choose The Work Embassy to hire talent?

Our DNA is firmly rooted within the hospitality sector, all three of us have hands-on experience in the hospitality, so we are not your average recruiter. We speak the language of the business. And are able to understand the specific needs of the hospitality sector.

We thoroughly examine all the candidates with questionnaires, knowledge/skill tests, language tests and personality test. We are only looking for the best talent out there. We investigate in the resume, contact former employers for the references and analyze culinary / hospitality degrees on their relevance.

By choosing The Work Embassy you outsource the hassle of screening all the applicants and additional proceedings. We will help the candidate with their new life in the Netherlands, arrange the registration at the municipality, help with opening a bank account and guide them through their home town. This way we save you valuable time, so you can focus on maintaining your organisation.

The Work Embassy is your choice because you value the quality of hospitality. You stand behind your concept and you want to strengthen your team. A multicultural workspace is seen by you in the most positive way which makes you ready for your next step as an organisation.

With our selection method, we are able to find specific candidates that meet you requirements and only if we believe there is a match, we will proceed.

- What happens if I am not satisfied with the person you recruit?

Even though we thoroughly screen and check our staff, there is always a small chance that you are not satisfied with your talent. In the off chance of this happening within the first month, we will always find somebody else for you.

- I still have some questions that I need answers to. How can I get in touch?

Of course we are happy to help with all your questions. Feel free to send a message to info@theworkembassy.com or through our other media channels.

..

- Waarom voor The Work Embassy kiezen om talent te zoeken?

Passie voor de horeca sector zit in ons DNA. We hebben beide hands-on ervaring in de horeca en zijn daarom niet te vergelijken met de gemiddelde recruiter. We spreken de taal van de horeca sector en zijn in staat om de specifieke behoeftes van de horeca sector te begrijpen. We ondervragen alle kandidaten gronding met vragenlijsten, kennis- & vaardigheidstesten, taaltesten en een persoonlijkheidstest. We zijn alleen op zoek naar het beste talent dat er is. We scannen het CV, nemen contact op met voormalig werkgevers voor referentie en analyseren culinaire / horeca diploma’s op relevantie. Door The Work Embassy te kiezen laat u het gedoe van het screenen van alle sollicitanten en alle andere aanvullende procedures aan ons over. Wij helpen de kandidaat met hun nieuwe leven in Nederland, regelen de registratie bij de gemeente, helpen met het openen van een bankrekening en geven een rondleiding in hun nieuwe stad. Op deze manier bespaart u waardevolle tijd, zodat u zich kunt concentreren op het onderhouden van uw onderneming. The Work Embassy is uw keuze als het gaat om kwaliteit in de horeca. U staat voor uw bedrijfsconcept en wilt uw team versterken. Een multiculturele werkvloer wordt door u als iets positiefs gezien waardoor u klaar bent voor de volgende stap in uw organisatie. Met onze selectiemethodiek kunnen we specifieke kandidaten vinden die aan uw eisen voldoen. Alleen als we denken dat er een match is ontmoet u deze kandidaat via een Skype-gesprek.

- Wat gebeurt er als ik niet tevreden ben met een kandidaat?

Hoewel we alle kandidaten grondig screenen en meerdere tests moeten doorstaan, is er altijd een kleine kans dat u niet tevreden bent met het talent. Mocht dit het geval zijn binnen de eerste maand, dan zullen we altijd iemand anders voor u vinden.

- Ik heb nog steeds vragen waar ik graag antwoord op krijg. Hoe kom ik met jullie in contact?

Natuurlijk staan we klaar om al uw vragen te beantwoorden. Stuur ons gerust een bericht send a message naar info@theworkembassy.com of via onze andere mediakanalen.

....