COOKS FOR A STREET-STYLE RESTAURANT IN UTRECHT .. Koks voor een streetfood restaurant in Utrecht

….

Cooks wanted

For a dope restaurant in Utrecht, the Netherlands, we are looking for kitchen heroes, who are interested in international cuisine. From Mexican tacos to Vietnamese spring rolls; American pancakes to Chinese dumplings and Peruvian ceviches to back-alley spareribs.

A restaurant that offers street food in a young modern decor, an international approach and the possibility to learn and grow as a cook. You love working with fresh ingredients, sourced locally and globally. You will challenge yourself to use those ingredients and make the best street food Utrecht has ever seen.

..

Koks gezocht

Voor een dope-restaurant in Utrecht in Nederland, zijn we op zoek naar keukenhelden die geïnteresseerd zijn in de internationale keuken. Van Mexicaanse taco's tot Vietnamese loempia's; Amerikaanse pannenkoeken tot Chinese dumplings en Peruaanse ceviches tot back-alley spareribs.

Een restaurant dat street-food biedt in een jonge moderne inrichting met een internationale aanpak. Daarnaast de mogelijkheid om te leren en te groeien als kok. Je werkt graag met verse ingrediënten, lokaal en wereldwijd. Je zult jezelf uitdagen om die ingrediënten te gebruiken en het beste straateten te maken dat Utrecht ooit heeft gezien.

….

TSFC Kitchen Crew 16x9.jpg

“If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen”

….

This restaurant is an ever-changing hub of awesome food, delicious wines, and amazing cocktails. The restaurant is open 7 days a week from 10 in the morning till late in the evening. Eating here should be a feast for the eyes, ears and taste buds. Together you will let the guests forget their busy lives and let them truly unwind in the restaurant and bar. It’s a place to come together casually and enjoy an array of flavours together.

..

Dit restaurant is een steeds veranderende plek van geweldig eten, heerlijke wijnen en geweldige cocktails. Het restaurant is 7 dagen per week geopend van 10 uur 's ochtends tot laat in de avond. Hier eten hoort een lust voor het oog, de oren en de smaakpapillen zijn. Samen laat je de gasten hun drukke leven vergeten en laat ze echt tot rust komen in het restaurant en aan de bar. Het is een plek om samen te komen en samen te genieten van een scala aan smaken.

….

….

You like working in a semi-open kitchen because you are skilled in your craft and you love to show that to the guests. The current team consists of 25 cooks of various nationalities. All of them are hardworking culinary heroes to ensure the satisfaction of the daily 350 guests. Your motto is: “If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen”. Going through the stress and pressure with your team is what makes our jobs fun, right?

..

Je vindt het leuk om in een semi-open keuken te werken omdat je vaardig bent in je vak en je dat graag aan de gasten laat zien. Het huidige team bestaat uit 25 koks van verschillende nationaliteiten. Allemaal hardwerkende culinaire helden om de tevredenheid van dagelijkse 350 gasten te garanderen. Je motto is: "Als je niet tegen de hitte kunt, blijf dan uit de keuken". De stress en druk doormaken met het team is wat ons werk leuk maakt, toch?

….

TSFC bar compressed.jpg

….

“a feast for the eyes, ears and taste buds”

..

“…EEN LUST VOOR HET OOG, DE OREN EN DE SMAAKPAPILLEN”

….

foodTSFCcompressed.jpg

….

“the best street food Utrecht has ever seen”

..

“…DE BESTE STREETFOOD DIE UTRECHT HEEFT GEZIEN”

….

….

The street food that is served is mostly inspired by the Asian and South-American cuisine, however, they like to take their guests on flavour trips elsewhere in the world as well.

They serve a heavenly “all day brunch” menu. Guilty pleasures like Eggs Royale, fluffy banana pancakes and a street food basket are to die for. The healthy eater can indulge on avo smash on toast and several delicious salads. Don’t forget the homemade ice teas, freaky milkshakes, and good old espressos.

..

Streetfood dat wordt geserveerd, is grotendeels geïnspireerd op de Aziatische en Zuid-Amerikaanse keuken, maar ze nemen hun gasten graag mee op smaakreizen naar elders in de wereld.

Ze serveren een hemels menu genaamd "de hele dag brunchen". Guilty pleasures zoals Eggs Royale, luchtige bananenpannenkoeken en de streetfood basket zijn om je vingers bij op te eten. De healthy eter kan aan de smash toast en verschillende heerlijke salades. Vergeet niet de zelfgemaakte ijsthee, geweldige milkshakes en goede oude espresso's.

….

….

Staff food is healthy, plentiful and always a good time to connect with colleagues and to prepare for the busy evening ahead. They even offer an amazing discount on a gym membership at the state-of-the-art gym across the street.

..

Personeelseten is gezond, overvloedig en altijd een goed moment om contact te maken met collega's. Even relaxen en voorbereiden op de drukke avond die voor je ligt. Ze bieden zelfs een geweldige korting op een lidmaatschap van een sportschool in de ultramoderne fitnessruimte aan de overkant van de straat.

….

food2TSFCcompressed.jpg

….

“… inspired by the Asian and South-American cuisine”

..

“…GEÏNPIREERD DOOR DE AZIATISCHE EN ZUID-AMERIKAANSE KEUKEN”

….

….

What they search in you as a person

You live and breathe hospitality, it is in your DNA. You are a real team player. You possess a hands-on mentality (not in a Mike Tyson kinda way). Challenging yourself comes naturally. Since they serve street food from across the globe, working with unknown products is a thing you love to do and you are flexible (in terms of working hours, not yoga).

What the job requires

You speak proficiently in English (Dutch is a plus). You have some experience in hotels and restaurants. You love everything that involves cooking, tasting and serving food in every way, shape or form. You’re open to learning new skills, dishes and sharing trade secrets. You have knowledge of HACCP (hygiene code). You possess a (dark) sense of humour. You preferably enjoyed some education in hospitality and you are fun to be around!

Please take your time for your application, the more information you share the better.
Apply now for this awesome adventure down below!

What we offer you

..

Wat ze in jou als persoon zoeken

Je leeft en ademt horeca, het zit in je DNA. Je bent een echte teamspeler. Je bezit een hands-on mentaliteit (niet op een Mike Tyson manier). Jezelf uitdagen komt vanzelf. Omdat ze streetfood van over de hele wereld serveren, is het werken met onbekende producten iets dat je graag doet en je bent flexibel (in termen van werktijden, geen yoga).

Wat de vacature vereist

Je spreekt vakkundig in het Engels (Nederlands is een plus). Je hebt enige ervaring in hotels en/of restaurants. Je houdt van alles wat te maken heeft met koken, proeven en serveren van voedsel op elke manier of vorm. Je staat open voor het leren van nieuwe vaardigheden, gerechten en het delen van receptgeheimen. U hebt kennis van de HACCP (hygiënecode). Je hebt een (donker) gevoel voor humor. Je hebt bij voorkeur genoten van een opleiding in de horeca en je bent een leuk persoon om bij in de buurt te zijn!

Neem alsjeblieft de tijd voor je sollicitatie, hoe meer informatie je deelt, hoe beter. Meld je nu aan voor dit geweldige avontuur!

Wat we je bieden

….

 
home.png

Housing .. Huisvesting

contract (1).png

One-year contract .. Jaarcontract

black-plane.png

Transport to Utrecht, NL .. Transport naar Nederland

customer (1).png

Support with your new life .. Ondersteuning met je leven hier

 

Requirements .. Vereisten

 
english-language (1).png

Proficient in spoken English .. Goed in gesproken Engels

restaurant.png

Experience in the hospitality .. Ervaring in de horeca

passport.png

An EU/EEA or Swiss passport or ID .. Een EU/EEA of Zwitsers paspoort of ID

checked-symbol.png

Ready to work in Utrecht .. Klaar om te werken in Utrecht

 

….

If you do not receive the confirmation e-mail within a few minutes of applying, please check your spamfolder, or contact us.

..

Als je nog geen bevestigingsmail hebt ontvangen binnen een paar minuten na het solliciteren, check dan even je spam folder. Neem anders contact met ons op.

….