BARTENDERS FOR A STREET-STYLE RESTAURANT IN UTRECHT .. Bartenders gezocht voor een street-style restaurant in Utrecht

….

Experts in cocktails wanted

For a hot and vibrant restaurant in Utrecht, we are looking for bartenders, cocktail masters and mixologists who enjoy making amazing drinks and serve guests with knowledge and good fun.

This restaurant offers street food and amazing drinks in a young modern decor, an international approach and the possibility to learn and grow as a bartender. You love working with fresh ingredients, amazing liquors and craft beers, sourced locally. You will challenge yourself to use those ingredients and make the best cocktails Utrecht has ever seen.

..

Cocktail experts gezocht

Voor een dope-restaurant in Utrecht in Nederland, zijn we op zoek naar bartenders en cocktail masters die genieten van het maken van geweldige drankjes om gasten te bedienen met kennis en plezier.

Dit restaurant biedt street-food en geweldige cocktails aan in een jonge moderne inrichting met een internationale aanpak. Daarnaast is er de mogelijkheid om te leren en te groeien als bartender. Je werkt graag met verse ingrediënten, geweldige likeuren en ambachtelijke bieren die lokaal zijn geproduceerd. Je daagt jezelf uit om die ingrediënten te gebruiken en de beste cocktails te maken die Utrecht ooit heeft gezien.

….

spiritscompressed.jpg

….

“you love to entertain guests with your knowledge”

..

“JE HOUD ERVAN JE GASTEN TE ENTERTAINEN MET JOU KENNIS”

….

….

As the bartender, you love to entertain guests with your knowledge of home-infused spirits, micro-breweries and naturally made wines. And while you’re entertaining them, you don’t forget the order of the gentleman on the corner of the bar. You don’t shy away from a busy bar and like making people feel at home at the bar.

..
Als barman ben je dol op het delen van je kennis aan gasten over huisgemaakte spirits, micro brouwerijen en natuurlijk gemaakte wijnen. Terwijl je je gasten entertainend, vergeet je de wachtende man op de hoek van de bar niet. Je deinst niet terug voor een drukke bar en laat mensen zich graag thuis voelen aan de bar.

….

This restaurant is an ever-changing hub of awesome food, delicious wines and amazing cocktails. The restaurant and bar are open 7 days a week from 10 in the morning till late in the evening. The cocktails here should be a feast for the eyes, ears and taste buds. Together you will let the guests forget their busy lives and let them truly unwind in the restaurant and bar. It’s a place to come together casually and enjoy an array of flavours together.

..

Dit restaurant is een steeds veranderende plek van geweldig eten, heerlijke wijnen en geweldige cocktails. Het restaurant is 7 dagen per week geopend van 10 uur 's ochtends tot laat in de avond. Hier eten hoort een lust voor het oog, de oren en de smaakpapillen zijn. Samen laat je de gasten hun drukke leven vergeten en laat ze echt tot rust komen in het restaurant en aan de bar. Het is een plek om samen te komen en samen te genieten van een scala aan smaken.

….

TSFC bar compressed.jpg

….

“It’s a place to come together”

..

“HET IS EEN PLEK OM SAMEN TE KOMEN”

….

spirits2compressed.jpg

….

“You have knowledge of spirits, beers, wines and cocktails”

..

“JE HEBT KENNIS VAN LIQEUREN, BIER, WIJN EN COCKTAILS”

….

….

You’re used to running a marathon during service hours and you keep an eye on your bar
and the situation around it. You know when someone has had enough to drink, and you
always keep an eye out for empty glasses that need to be filled. You have knowledge of spirits, beers, wines and cocktails or are keen to learn and willing to put some effort into it!

..

Je bent gewend om een marathon te lopen tijdens de openingstijden en je houdt je bar in de gaten. Je weet wanneer iemand genoeg heeft gedronken en je let altijd op lege glazen die moeten worden gevuld. Je hebt kennis van sterke dranken, bieren, wijnen en cocktails of je bent bereid om te leren en wil hier extra moeite voor doen!

….

….

At the restaurant, they’ve researched the old school cocktails and made them into their own little fantasy drinks. By using home-infused spirits and liqueurs they’re giving them their unique finish. All of the cocktails are made to order. Don’t forget the homemade ice teas, freaky milkshakes, and good old espressos.

..

In het restaurant hebben ze de ouderwetse cocktails onderzocht en hebben hier een authentieke twist aan gegeven. Door het gebruik van huisgemaakte likeuren geven ze het een unieke afwerking. Alle cocktails worden op bestelling gemaakt. Vergeet niet de zelfgemaakte ijsthee, geweldige milkshakes en goede oude espresso's.

….

spirits3compressed.jpg

….

“their own little fantasy drinks”

..

“AUTHENTIEKE COCKTAILS”

….

foodTSFCcompressed.jpg

….

“Staff food is healthy”

..

“PERSONEELSETEN IS GEZOND”

….

….

Staff food is healthy, plentiful and always a good time to connect with colleagues and to prepare for the busy evening ahead. They even offer an amazing discount on a gym membership at the state-of-the-art gym across the street.

..

Personeel eten is gezond, overvloedig en altijd een goed moment om contact te maken met collega's en om je voor te bereiden op de drukke avond die voor je ligt. Ze bieden zelfs een geweldige korting op een lidmaatschap van een sportschool in de ultramoderne fitnessruimte aan de overkant van de straat.

….

….

WHAT THEY SEARCH IN YOU AS A PERSON

You live and breathe hospitality, it is in your DNA. You are a real team player. You possess a hands-on mentality (not in a Mike Tyson kinda way). Challenging yourself comes naturally. Since they serve street food and drinks from across the globe, working with unknown products is a thing you love to do and you are flexible (in terms of working hours, not yoga).

WHAT THE JOB REQUIRES

You have good English language skills (Dutch is a plus). You have some experience in hotels and restaurants. You love everything that involves cocktails, tasting and serving drinks in every way, shape or form. You’re open to learning new skills, ways and sharing trade secrets. You possess a (dark) sense of humour. You preferably enjoyed some education in hospitality and you are fun to be around!

Please take your time for your application, the more information you share the better.
Apply now for this awesome adventure down below!

What we offer you

..

WAT ZE IN JE ZOEKEN ALS EEN PERSOON

 Je leeft en ademt horeca, het zit in je DNA. Je bent een echte teamspeler. Je bezit een hands-on mentaliteit (niet op een Mike Tyson manier). Jezelf uitdagen komt vanuit jezelf. Omdat ze street-food en dranken van over de hele wereld serveren, is het werken met onbekende producten iets dat je graag doet en je bent flexibel (in termen van werktijden, geen yoga).

WAT DE BAAN VEREIST

Je hebt een goede Engelse taalvaardigheid (Nederlands is een plus). Je hebt enige ervaring in hotels en restaurants. Je houdt van alles wat te maken heeft met cocktails, het proeven en serveren van drankjes op elke manier of vorm. Je staat open voor het leren van nieuwe vaardigheden, manieren van cocktails serveren en het gebruiken van geheime recepten. Je hebt een (donker) gevoel voor humor. Je hebt bij voorkeur een opleiding in horeca afgerond en je bent een leuk persoon om bij in de buurt te zijn!

Neem even de tijd voor je aanvraag, hoe meer informatie je deelt, hoe beter.

Meld je nu aan voor dit geweldige avontuur hieronder!

Wat we je bieden

….

 
home.png

Housing .. Huisvesting

contract (1).png

One-year contract .. Jaarcontract

black-plane.png

Transport to Utrecht, NL .. Transport naar Nederland

customer (1).png

Support with your new life .. Ondersteuning met je leven hier

 

Requirements .. Vereisten

 
english-language (1).png

Proficient in spoken English .. Goed in gesproken Engels

Experience in the hospitality .. Ervaring in de horeca

passport.png

An EU/EEA or Swiss passport or ID .. Een EU/EEA of Zwitsers paspoort of ID

checked-symbol.png

Ready to work in Utrecht .. Klaar om te werken in Utrecht

 

….

If you do not receive the confirmation e-mail within a few minutes of applying, please check your spamfolder, or contact us.

..

Als je nog geen bevestigingsmail hebt ontvangen binnen een paar minuten na het solliciteren, check dan even je spam folder. Neem anders contact met ons op.

….