….

Join Our Talent pool!


Don’t you see the perfect vacancy for yourself at this moment?
Are you currently in a culinary / hospitality school?
Or are you looking for a job, not right now, but in a couple of months?

..

Word lid van onze Talentpool!

Zie je op dit moment niet de perfecte vacature voor jezelf? Zit je momenteel op een culinaire of horeca-school? Of ben je op zoek naar een baan, maar voor over een paar maanden?

….

kitchen rush hour

….

Join our talent pool

..

Neem deel aan onze talentenpool

….

….

What is the Talent Pool?
A Talent Pool is a database with profiles. In the Talent Pool, we collect future candidates for The Work Embassy. This means that you can submit all your experience, education or anything else you would like to let us know.

Why join the Talent Pool?
Your chances of landing a job are increased. You will be the first to receive new job posts if matched with your profile. Since its launch, the talent pool has been very successful in placing candidates into roles. It is like being on the guest list of a club, you are the first in line. Subjected of course to passing our assessment process.

..

Wat is de Talent Pool?

Een Talentenpool is een database met profielen. In de Talent Pool verzamelen we toekomstige kandidaten voor The Work Embassy. Dit betekent dat u al uw ervaring, opleiding of andere relevante informatie met ons kunt delen.

Waarom lid worden van de Talent Pool?

Uw kansen om een baan te krijgen nemen toe. U ontvangt als eerste nieuwe vacatures als deze overeenkomen met uw profiel. Sinds de lancering is de talentenpool zeer succesvol geweest in het plaatsen van kandidaten. Het is alsof je op de gastenlijst van een club staat, je bent de eerste in de rij. Dit doen wij aan de hand van een beoordelingsproces dat wij hanteren.

….

kitchen+team

….

We are always looking for fresh talent

..

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent

….

….

For whom?
We are always looking for fresh talent. Are you a bartender, chef, host, cook, server, baker, sommelier, barista, kitchen hero, or are you in any other role active in the hospitality industry?
You are welcome to join the Talent Pool.

So, what are you waiting for?

Join The Work Embassy’s Talent Pool today, and tell us: what are you passionate about?

Your information will be kept in our database for future matchmaking.
If you did not receive an e-mail, please check your spam folder or contact us directly.
It is important to be in the possession of an EU/EEA or Swiss passport or ID.

Please take your time for your application the more information you share the better.
You can sign up for the Talent Pool with the button below.

..

Voor wie?

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Ben jij een bartender, chef-kok, host, kok, serveerster, bakker, sommelier, barista, keukenheld, of ben je in een andere rol actief in de horeca, dan ben je van harte welkom bij de Talentenpool.

Dus waar wacht je op? Word vandaag nog lid van de Talentenpool van The Work Embassy en vertel ons: waar ben je gepassioneerd over?

Je informatie wordt bewaard in onze database voor toekomstige matchmaking. Als u geen e-mail hebt ontvangen, controleer dan uw spam-map of neem direct contact met ons op.
Het is belangrijk om in het bezit te zijn van een EU / EER- of Zwitsers paspoort of identiteitsbewijs.

Neem de tijd voor de aanvraag, hoe meer informatie je deelt hoe beter. U kunt zich aanmelden voor de Talentpool met de onderstaande knop.

….


Let us call you back! .. Laat ons jou terug bellen!